içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

ORMAN YOLSUZLUĞU DEVAM MI EDECEK?

Mahkeme kararları görmezden mi geliniyor!

ORMAN YOLSUZLUĞU DEVAM MI EDECEK?
Haberi Sesli Dinle

Bartın’da davalık olan orman usulsüzlüklerinin yankıları henüz etkisini yitirmemişken yaşanan son gelişmeler orman köylüsünü ve kooperatifleri şaşkına çeviriyor. Orman İşletme Müdürlüğü ve siyasilerin baskı kurarak mahkeme kararlarına rağmen ormanlardan dikili satış yapmak istemeleri akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

ORKOOP tarafından açılan dava sonucunda Devlet Ormanı bulunan köylerde ve nüfusu 2500’de aşağı olan kasabalarda, orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilere anemajman ve silvikültür planlarına göre ormanlardan çıkarılacak dikili ağaçlar” şeklinde belirtilen düzenlemenin tamamı ile 303 sayılığı tebliğde dikili ağaç satışı ifadelerinin yer aldığı bölümler iptal edilmişti.

Yine dava neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, “Orman ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin Birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan” ve 6831 sayılı kanunun 27’nci maddesi uyarınca belirlenen dikili ağaçlar” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda yıllık odun hammadde işleme kapasitesi yirmibeşbin metreküp ve üzeri olan her türlü fabrika ve tesislere yönetmeliğin (ö) bendine göre yapılan tahsisli dikili satışlar durdurulurken yönetmeliğin (k) bendi gereği orman köylü ve kooperatiflerine tahsissen dikili ağaç ve satışı yapılmayacağı da kamuoyuna Orman Genel Müdürlüğünce duyurulmuştu.

Bu gelişmelerle birlikte Orman İşletme Müdürlüklerinin belirlediği alanlarda ağaç kesimleri kooperatiflere bağlı orman köylüleri tarafından kesilecek ve bağlı bulunan Orman İşletme Deposuna taşınıp kesilen ağaçların ise Orman İşletme Müdürlüklerince açık artırma usulüne göre satışa sunulması gerekirken bazı siyasi kesimlerin baskıları sonucu yaşanan son gelişmeler “Yine mi usulsüzlük? dedirtiyor.

Ormanlardaki yolsuzluk ve usulsüzlüğün büyük ölçüde önüne geçecek, aynı zamanda orman köylüsüne can verecek mahkeme kararına karşın Bartın’da yaşanan son gelişmeler yeniden usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.

Bartın’da Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Sökü Şefliği sorumluluğunda bulunan yaklaşık 2000 metreküplük ormanın ilgili Orman İşletme Müdürlüğü ve siyasilerin baskısı ile dikili olarak satılmak istenmesi akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

İlgililerin bir an önce harekete geçerek yaşanacak usulsüzlüğün önüne geçilmesi ve orman köylüsünü yok edecek olan girişimlerden vazgeçilmesi isteniyor.

-----------------------------------

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden konuya yapılan açıklama şu şekildedir;

Bartın ilinde yerel olarak faaliyet gösteren ABA MEDYA”nın 29.06.2020 tarihinde yayımladığı “Orman Yolsuzluğu Devam mı Edecek” başlıklı haber ile ilgili olarak;

Orman emvalinin dikili satışı hakkında nihai mahkeme kararı sonucu 03.07.2020 tarihinden sonraki süreçte ilgili yönetmeliğin (k) bendi gereği orman köylü ve kooperatiflerine tahsisen dikili ağaç satışı yapılmayacağı esasa bağlanmıştır. Bu itibarla anılan tarihe kadarki süreçte tahsisli dikili ağaç satışı yapılmasında her hangi kısıtlama yoktur. Habere konu satış Öncüler Köyü S.S.Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ve bu tarihten önce yapılmıştır. Bu idari sürecin doğası gereği tüzel kişiliğin talebi doğrultusunda ve rızaen yapılmıştır. Herhangi bir kurumsal ve diğer kaynaklı baskı söz konusu değildir.

Kooperatife yapılan tahsisli dikili satışın üretim işleri de köylülerimizce yapılacak ve doğal olarak diledikleri odun hammaddesi işleyen tesislere pazarlama hakkına sahip olacaklardır.  Ayrıca haberde ima edilen evvel yıl yaşanan usulsüzlük süreci dikili satışa konu bölmelerde değil, köylülerimizden işçilik hizmeti alınan (Vahidi Fiyat Usulü) bölmelerde meydana gelmiştir.

Yapılacak uygulamada kurumumuzca gerekli tüm denetim ve kontroller üretim veya satış metoduna bakmaksızın ifa edilecektir.

Sonuç olarak yapılan işlem hukuki ve idari yönden uygundur. Sizin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla bilgilerinize sunulur.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü

Tarih: 29-06-2020

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ